Млинівська територіальна громада

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВАКАНТНУ ПОСАДУ ПОСАДОВОЇ ОСОБИ МЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

20 травня 2022 року набрав чинності Закон України від 12.05.2022
№ 2259-IX „Про внесення змін до деяких законів України щодо
функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії
воєнного стануˮ, яким, зокрема, врегульовано  питання призначення
громадян України в період дії воєнного стану на посади посадових осіб
органів місцевого самоврядування. 
У період дії воєнного стану особи призначаються на посади посадових
осіб органів місцевого самоврядування без конкурсного відбору,
обов’язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви,
заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що
підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та
досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо
 відповідних посад. 
З метою забезпечення належного виконання визначених законом
функцій та повноважень виконавчих органів та апарату виконавчого комітету
Млинівської селищної ради в умовах воєнного стану, повідомляємо про
вакантну посаду, яка потребує заповнення: 
Спеціаліст І категорії, землевпорядник відділу земельних відносин апарату
виконавчого комітету Млинівської селищної ради.

ОПИС ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ТА ВИМОГИ

до особи для призначення на вакантну посаду посадової особи Млинівської
селищної ради – спеціаліст І категорії, землевпорядник відділу земельних
відносин апарату виконавчого комітету Млинівської селищної ради
Найменування посади посадової особи місцевого самоврядування:
„Спеціаліст І категорії, землевпорядник відділу земельних відносин апарату
виконавчого комітету Млинівської селищної радиˮ.
Категорія посади посадової особи місцевого самоврядування:
7 категорія.
Основні функціональні обов’язки на посаді:
1. Бере участь у встановленні та погодженні меж земельних ділянок в натурі
при оформленні документів, що посвідчують право власності або
користування ними.
2. Бере участь в реалізації державних програм, раціонального використання
та охорони земель, відновлення родючості ґрунтів, поліпшення
навколишнього природного середовища.
3. Готує проекти рішень із земельних питань на засідання сесії, виконавчого
комітету селищної ради.

4. За дорученням селищного голови інформує населення щодо вилучення
(викупу), надання земельних ділянок.
5. Здійснює моніторинг використання та охорони земель комунальної
власності, додержання землевласниками та землекористувачами земельного
та екологічного законодавства, встановленого режиму використання
земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення та умов надання.
6. Здійснює на землях комунальної власності громади моніторинг земель,
організовує здійснення заходів щодо відновлення корисних властивостей
земельних ділянок.
7. Приймає участь у підготовці матеріалів для оформлення договорів оренди.
8. Здійснює на території селищної ради облік і звітність у сфері регулювання
земельних відносин, використання та охорони земель.
9. Вносить пропозиції та готує проект звернення до органів влади вищого
рівня щодо встановлення і зміни меж сіл та селища.
10. Бере участь у складанні планово-картографічних матеріалів у
кадастровому і цифровому вигляді для ведення державного земельного
кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою та проведення робіт з
охорони земель.
11. Подає до органів влади вищого рівня інформацію щодо земельних
ділянок на території селищної ради для ведення державного земельного
кадастру, в тому числі державної реєстрації земельних ділянок.
12. Здійснює на території селищної ради нагляд за освоєнням проектів
землеустрою, будівництвом протиерозійних та інших об’єктів, що
споруджуються з метою раціонального використання та охорони земель.
13. Бере участь у розгляді земельних спорів та вносить пропозиції щодо їх
вирішення та порядку виконання.
14. За дорученням селищного голови розглядає звернення фізичних та
юридичних осіб із земельних питань і готує проекти висновків згідно з
вимогами Закону України „Про звернення громадян”.
15. Вносить селищному голові пропозиції щодо покращення організації
робіт, пов’язаних з регулюванням земельних відносин на території ради.
16. Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань у
відповідності до Закону України „Про місцеве самоврядування”.
Умови оплати праці: посадовий оклад – 4850 грн., надбавка за вислугу
років, надбавка за ранг посадової особи місцевого самоврядування.
Інформація про строковість призначення на посаду: Строково. До
призначення на цю посаду переможця конкурсу або до сплину дванадцяти
місяців після припинення чи скасування воєнного стану.
Перелік документів, які необхідно надати для призначення на посаду
посадової особи органу місцевого самоврядування у період дії воєнного
стану, в тому числі спосіб подання, адреса та строк їх подання:
1) заява;

2) заповнена особова картка встановленого зразка, затверджено наказом
Держстату України від 26.12.1995 № 343;
3) документи, що підтверджують наявність громадянства України;
4) документи, що підтверджують наявність освіти, згідно з вимогами
законодавства, встановленими щодо відповідної посади (вища освіта не
нижче ступеня бакалавра);
5) копію військового квитка (для військовослужбовців або
військовозобов’язаних).
Документи подаються особисто за адресою: смт Млинів, вул. Степана
Бандери, 1.
Додаткова інформація за телефоном: 6-54-84.
Строк подання документів: 4 календарних дні з дати опублікування до 17.00
23 червня 2022 року.
Основні кваліфікаційні вимоги до посади:
вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-
кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня бакалавра;
без вимог до стажу роботи;
вільне володіння державною мовою.