Млинівська територіальна громада

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВАКАНТНУ ПОСАДУ ПОСАДОВОЇ ОСОБИ МЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

20 травня 2022 року набрав чинності Закон України від 12.05.2022                  № 2259-IX „Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стануˮ, яким, зокрема, врегульовано  питання призначення громадян України в період дії воєнного стану на посади посадових осіб органів місцевого самоврядування. 

У період дії воєнного стану особи призначаються на посади посадових осіб органів місцевого самоврядування без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо  відповідних посад. 

З метою забезпечення належного виконання визначених законом функцій та повноважень виконавчих органів та апарату виконавчого комітету Млинівської селищної ради в умовах воєнного стану, повідомляємо про вакантну посаду, яка потребує заповнення, на період заміщення тимчасово відсутнього основного працівника, за яким зберігається посада посадової особи органу місцевого самоврядування: 

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, економічного розвитку та регуляторної діяльності апарату виконавчого комітету Млинівської селищної ради.

 

ОПИС ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ТА ВИМОГИ

до особи для призначення на вакантну посаду посадової особи Млинівської селищної ради - головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, економічного розвитку та регуляторної діяльності апарату виконавчого комітету Млинівської селищної ради

 

Найменування посади посадової особи місцевого самоврядування:

„Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, економічного розвитку та регуляторної діяльності апарату виконавчого комітету Млинівської селищної радиˮ.

 

Категорія посади посадової особи місцевого самоврядування:

7 категорія.

 

Основні функціональні обов’язки на посаді:

Здійснює бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.

 

Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо організації бухгалтерського обліку, фінансової та бюджетної звітності та  дотримання правил його ведення.

Здійснює:     

- матеріальних цінностей, малоцінного інвентарю, паливно-мастильних матеріалів, основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів.

- облік витрат пального по службових автомобілях;

- готує дані та  подає звіти у відділ статистики на відповідній ділянці бухгалтерського обліку;

- забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах,  на рахунках бухгалтерського обліку, а також для складання встановленої бухгалтерської звітності;

- стежить за збереженням матеріальних цінностей та відповідних бухгалтерських документів  матеріально-відповідальними особами та оформленням їх відповідно до встановленого порядку;

- перевіряє оформлення кожного документа, точність і достовірність всіх показників в документах і звітах, правильність арифметичного підрахунку показників в кожному документі, наявність прикладених до звіту прибуткових і витратних документів, порівнюючи з другими звітами, залишки матеріальних цінностей на початок і кінець звітного періоду;

- організовує проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, необортних активів і зобов’язань, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів Млинівської селищної ради;

- здійснює складання меморіальних ордерів:

- готує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка грунтується на даних бухгалтерського обліку;

- забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом встановленого терміну.

Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні та довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку та вносить пропозиції щодо їх впровадження на підприємстві.

Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

Вчасно та якісно виконує усні та письмові доручення начальника відділу-головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку, економічного розвитку та регуляторної діяльності Млинівської селищної ради та селищного  голови, пов’язаних з виконанням покладених на відділ завдань та доручень.

За дорученням керівництва бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з питань, що належать до його компетенції.

Дотримується правил внутрішнього службового розпорядку та правил етичної поведінки.

 

Умови оплати праці: посадовий оклад – 5200 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг посадової особи місцевого самоврядування.

 

Інформація про строковість призначення на посаду: Строково. До призначення на цю посаду переможця конкурсу або до сплину дванадцяти місяців після припинення чи скасування воєнного стану, або до дати фактичного виходу на роботу основного працівника, за яким зберігається посада посадової особи органу місцевого самоврядування

 

Перелік документів, які необхідно надати для призначення на посаду посадової особи органу місцевого самоврядування у період дії воєнного стану, в тому числі спосіб подання, адреса та строк їх подання:

1) заява;

2) заповнена особова картка встановленого зразка, затверджено наказом Держстату України від 26.12.1995 № 343;

3) документи, що підтверджують наявність громадянства України;

4) документи, що підтверджують наявність освіти, згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідної посади (вища освіта не нижче ступеня бакалавра);

5) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

 

Документи подаються особисто за адресою: смт Млинів, вул. Степана Бандери, 1.

Додаткова інформація за телефоном: 6-54-84.

 

Строк подання документів: 4 календарних дні з дати опублікування до 17.00 14 листопада 2022 року.

 

Основні кваліфікаційні вимоги до посади:

вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня бакалавра;

без вимог до стажу роботи;

вільне володіння державною мовою.