Млинівська територіальна громада

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВАКАНТНУ ПОСАДУ ПОСАДОВОЇ ОСОБИ МЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

20 травня 2022 року набрав чинності Закон України від 12.05.2022№ 2259-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану», яким, зокрема, врегульовано питання призначення громадян України в період дії воєнного стану на посади посадових осіб органів місцевого самоврядування.

У період дії воєнного стану особи призначаються на посади посадових осіб органів місцевого самоврядування без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.

З метою забезпечення належного виконання визначених законом функцій та повноважень виконавчих органів та апарату виконавчого комітету Млинівської селищної ради в умовах воєнного стану, повідомляємо про вакантну посаду:

Провідний спеціаліст управління освіти, культури, туризму, молоді та спортуМлинівської селищної ради Рівненської області.

 

ОПИС ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ТА ВИМОГИ

до особи для призначення на вакантну посаду посадової особи Млинівської селищної ради –провідний спеціаліст управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Млинівської селищної ради Рівненської області

 

Найменування посади посадової особи місцевого самоврядування:

«Провідний спеціаліст управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Млинівської селищної ради Рівненської області».

 

Категорія посади посадової особи місцевого самоврядування:

7 категорія.

 

Основні функціональні обов’язки на посаді:

Бере участь у здійсненні заходів щодо реалізації державної політики у галузі молодіжної політики,фізичної культури та спорту в територіальній громаді, виконання чинних законодавчих і нормативних актів.

Забезпечує виконання покладених на нього завдань.

Розробляє і подає на розгляд селищної ради проекти програм, планів розвитку молодіжної політики, фізичної культури та спорту в територіальній громаді, пропозиції щодо їх матеріально-технічного забезпечення.

Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції.

Залучає молодіжні, дитячі та інші громадські, благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів.

Сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності.

Здійснює заходи, спрямовані на пропагування здорового способу життя, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту дітей та молоді, надає в межах компетенції підприємствам, установам та організаціям, об’єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань молодіжної політики.

Сприяє створенню та діяльності дитячих і молодіжних клубів та об’єднань за інтересами, у тому числі за місцем проживання, збереженню їх мережі та зміцненню матеріально-технічної бази.

Удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді, сприяє підтримці їх розвитку.

Бере участь в організації та проведені конкурсів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня молоді та населення.

Вживає в межах своїх повноважень заходів, спрямованих на утвердження здорового способу життя, протидіє поширенню соціально-небезпечних хвороб у дитячому і молодіжному середовищі.

Бере участь у проведенні інформаційно-роз’яснювальної, пропагандистської, консультаційної роботи, „гарячих“ ліній, семінарів та тренінгів з питань, що належать до його компетенції.

Вживає заходів щодо захисту персональних даних при їх обробці в процесі виконання своїх повноважень у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних».

Сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів щодо їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази.

Бере участь у підготовці проектів розпоряджень і доручень селищного голови та інших службових документів з питань, що належать до його компетенції.

Сприяє міжнародному співробітництву з питань молоді, фізичної культури та спорту.

Організовує і проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, залучає їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечує пропаганду здорового способу життя.

Організовує і проводить культурно-масові заходи серед широких верств населення територіальної громади.

Сприяє розвитку олімпійського та параолімпійського руху.

Координує роботу в межах своїх повноважень підпорядкованих закладів щодо дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки під час експлуатації будівель та інших приміщень та споруд закладів та установ освіти, культури та спорту Млинівської селищної ради.

Координує роботу в межах своїх повноважень закладів та установ освіти, культури та спорту Млинівської селищної ради щодо цивільного захисту та пожежної безпеки.

Відповідає за ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів на території Млинівської селищної ради.

Зобов’язаний дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку.

Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які стали йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.

Здійснює підготовку матеріалів, що підлягають оприлюдненню як публічна інформація, відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації“.

Взаємодіє з органами місцевого самоврядування, державними органами, громадськими організаціями та об'єднаннями з питань молоді, фізичної культури та спорту.

Здійснює контроль за цільовим використанням, технічним станом і експлуатацією спортивних споруд у територіальній громаді незалежно від їх підпорядкованості, забезпечує ефективне їх використання та відповідає за дотримання правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів.

Готує та подає статистичні звіти з питань фізичної культури та спорту.

Готує та подає статистичні звіти з питань роботи з молоддю.

Організовує роботу з підготовки спортивних резервів, координує і контролює організацію навчально-тренувального процесу дитячо-юнацької спортивної школи, планує розвиток пріоритетних видів спорту в територіальній громаді.

Забезпечує збереження існуючої мережі фізкультурно-спортивних клубів, секцій і груп та сприяє розвитку самодіяльного масового спорту (спорту для всіх).

Здійснює контроль за станом і розвитком фізичної культури і спорту, використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідних бюджетів на реалізацію програм і заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури і спорту в об’єднаній територіальній громаді.

Надає організаційну та консультативно-методичну допомогу громадським організаціям фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості або їх обʼєднанням.

Не допускає дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби в органах місцевого самоврядування чи негативно вплинути на його репутацію. Постійно вдосконалює організацію своєї роботи і підвищує професійну кваліфікацію, проявляє ініціативу, творчість у роботі.

Виконує інші доручення начальника та заступника начальника управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Млинівської селищної ради Рівненської області.

У межах наданих повноважень організовує ділове листування з держаними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями з питань, що належать до його компетенції.

 

Умови оплати праці:посадовий оклад – 4950грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг посадової особи місцевого самоврядування.

 

Інформація про строковість призначення на посаду: Строково. До призначення на цю посаду переможця конкурсу або до сплину дванадцяти місяців після припинення чи скасування воєнного стану.

 

Перелік документів, які необхідно надати для призначення на посаду посадової особи органу місцевого самоврядування у період дії воєнного стану, в тому числі спосіб подання, адреса та строк їх подання:

1) заява;

2) заповнена особова картка встановленого зразка, затверджено наказом Держстату України від 26.12.1995 № 343;

3) документи, що підтверджують наявність громадянства України;

4) документи, що підтверджують наявність освіти, згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідної посади (вища освіта не нижче ступеня бакалавра);

5) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

 

Документи подаються особисто за адресою: смт Млинів, вул. Народна, 1.

Додаткова інформація за телефоном: 6-54-84.

 

Строк подання документів: 4 календарних дні з дати опублікування до 17.00 08вересня 2023 року.

 

Основні кваліфікаційні вимоги до посади:

базову вищу освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра;

без вимог до стажу роботи;

вільне володіння державною мовою.