Млинівська територіальна громада

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВАКАНТНУ ПОСАДУ ПОСАДОВОЇ ОСОБИ МЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

20 травня 2022 року набрав чинності Закон України від 12.05.2022            № 2259-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану», яким, зокрема, врегульовано питання призначення громадян України в період дії воєнного стану на посади посадових осіб органів місцевого самоврядування.

У період дії воєнного стану особи призначаються на посади посадових осіб органів місцевого самоврядування без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.

З метою забезпечення належного виконання визначених законом функцій та повноважень виконавчих органів та апарату виконавчого комітету Млинівської селищної ради в умовах воєнного стану, повідомляємо про вакантну посаду:

Головний спеціаліст управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Млинівської селищної ради Дубенського району Рівненської області.

 

ОПИС ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ТА ВИМОГИ

до особи для призначення на вакантну посаду посадової особи Млинівської селищної ради – головний спеціаліст управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Млинівської селищної ради Дубенського району Рівненської області

 

Найменування посади посадової особи місцевого самоврядування:

«Головний спеціаліст управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Млинівської селищної ради Дубенського району Рівненської області».

 

Категорія посади посадової особи місцевого самоврядування:

7 категорія.

 

Основні функціональні обов’язки на посаді:

Бере участь у здійсненні заходів щодо реалізації державної політики у галузі освіти в територіальній громаді, виконання чинних законодавчих і нормативних актів. Забезпечує виконання покладених на нього завдань.

Розробляє і подає на розгляд селищної ради проєкти програм, планів розвитку освіти в територіальній громаді, пропозиції щодо матеріально – технічного забезпечення підпорядкованих закладів.

Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції.

Координує і контролює організацію освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти за інституційною та індивідуальною формами здобуття освіти, що мають значення для забезпечення інтересів учасників освітнього процесу.

Готує статистичні звіти відповідно до встановлених форм на порталі інформаційної системи управління освітою (ІСУО).

Відповідає за якість та точність мережі, контингенту, працевлаштування учнів 9-х, 11-х (12-х) класів. Готує та відповідає за якість та своєчасність звітів з цих питань.

Координує роботу щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року.

Координує роботу з організації харчування в закладах загальної середньої та дошкільної освіти.

Координує роботу з організації та проведення мовних таборів та оздоровлення здобувачів освіти.

Удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді, сприяє підтримці їх розвитку.

Бере участь в організації та проведені конкурсів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня здобувачів освіти.

Вживає в межах своїх повноважень заходів, спрямованих на утвердження здорового способу життя, протидіє поширенню соціально-небезпечних хвороб у дитячому середовищі.

Бере участь у проведенні інформаційно-роз’яснювальної, пропагандистської, консультаційної роботи, „гарячих“ ліній, семінарів та тренінгів з питань, що належать до його компетенції.

Координує роботу закладів загальної середньої освіти щодо замовлення та виготовлення документів про освіту.

Вживає заходів щодо захисту персональних даних при їх обробці в процесі виконання своїх повноважень у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних».

Сприяє ефективному функціонуванню мережі закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти територіальної громади.

Бере участь у підготовці проєктів розпоряджень і доручень селищного голови та інших службових документів з питань, що належать до його компетенції.

Зобов’язаний дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку.

Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які стали йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.

Здійснює підготовку матеріалів, що підлягають оприлюдненню як публічна інформація, відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації“, та надає їх до загального відділу селищної ради.

Взаємодіє з органами місцевого самоврядування, державними органами, громадськими організаціями та об'єднаннями з питань освіти.

Готує та подає статистичні звіти щодо діяльності закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти.

Не допускає дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби в органах місцевого самоврядування чи негативно вплинути на його репутацію.

Постійно вдосконалює організацію своєї роботи і підвищує професійну кваліфікацію, проявляє ініціативу, творчість у роботі;

Виконує інші доручення начальника та заступника управління з питань діяльності управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Млинівської селищної ради Дубенського району Рівненської області.

У межах наданих повноважень організовує ділове листування з держаними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями з питань, що належать до його компетенції.

 

Умови оплати праці: посадовий оклад – 5200 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг посадової особи місцевого самоврядування.

 

Інформація про строковість призначення на посаду: Строково. До призначення на цю посаду переможця конкурсу або до сплину дванадцяти місяців після припинення чи скасування воєнного стану.

 

Перелік документів, які необхідно надати для призначення на посаду посадової особи органу місцевого самоврядування у період дії воєнного стану, в тому числі спосіб подання, адреса та строк їх подання:

1) заява;

2) заповнена особова картка встановленого зразка, затверджено наказом Держстату України від 26.12.1995 № 343;

3) документи, що підтверджують наявність громадянства України;

4) документи, що підтверджують наявність освіти, згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідної посади (вища освіта не нижче ступеня бакалавра);

5) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

 

Документи подаються особисто за адресою: смт Млинів, вул. Народна, 1.

Додаткова інформація за телефоном: 6-54-84.

 

Строк подання документів: 5 календарних дні з дати опублікування до 17.00 20 листопада 2023 року.

 

Основні кваліфікаційні вимоги до посади:

базову вищу освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра;

без вимог до стажу роботи;

вільне володіння державною мовою.