Млинівська територіальна громада

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВАКАНТНУ ПОСАДУ ПОСАДОВОЇ ОСОБИ МЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

20 травня 2022 року набрав чинності Закон України від 12.05.2022            № 2259-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану», яким, зокрема, врегульовано питання призначення громадян України в період дії воєнного стану на посади посадових осіб органів місцевого самоврядування.

У період дії воєнного стану особи призначаються на посади посадових осіб органів місцевого самоврядування без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.

З метою забезпечення належного виконання визначених законом функцій та повноважень виконавчих органів та апарату виконавчого комітету Млинівської селищної ради в умовах воєнного стану, повідомляємо про вакантну посаду:

Головний спеціаліст – інспектор з благоустрою відділу благоустрою управління інфраструктури Млинівської селищної ради Рівненської області.

 

ОПИС ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ТА ВИМОГИ

до особи для призначення на вакантну посаду посадової особи Млинівської селищної ради – головний спеціаліст – інспектор з благоустрою відділу благоустрою управління інфраструктури Млинівської селищної ради Рівненської області

 

Найменування посади посадової особи місцевого самоврядування:

«Головний спеціаліст – інспектор з благоустрою відділу благоустрою управління інфраструктури Млинівської селищної ради Рівненської області».

 

Категорія посади посадової особи місцевого самоврядування:

7 категорія.

 

Основні функціональні обов’язки на посаді:

Бере участь у підготовці пропозицій щодо реформування і розвитку комунального господарства у сфері благоустрою  на території об’єднаної територіальної громади.

Надає пропозиції до проектів цільових програм, спрямованих на задоволення потреб територіальної громади у сфері благоустрою.

Бере участь у розроблені проектів нормативно-правових актів місцевого значення у сфері благоустрою з питань, що входять до компетенції управління інфраструктури Млинівської селищної ради.

Здійснює контроль за додержанням юридичними та фізичним особами правил благоустрою на території об’єднаної територіальної громади.

Здійснює управління об’єктами благоустрою та контроль за забезпеченням їх належного утримання, ремонту та ефективної експлуатації.

Здійснює нагляд за станом та відновленням елементів благоустрою на території об’єднаної територіальної громади.

Здійснює розгляд у межах компетенції звернень громадян, підприємств, установ та організацій, прийом громадян за встановленим графіком, вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань.

Здійснює постійний контроль за дотриманням законодавства України про благоустрій населених пунктів, Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку на території об’єднаної територіальної громади, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері благоустрою, у порядку встановленому законодавством, шляхом проведення рейдових перевірок та оглядів територій селища і сіл, підприємств, установ, організацій щодо стану благоустрою.

Складає акти, приписи щодо усунення порушень у сфері благоустрою та протоколів про адміністративне правопорушення у сфері благоустрою.

Приймає участь в обговоренні проектів рішень з питань благоустрою, забезпечення чистоти і порядку на території селищної ради.

Здійснює підготовку актів обстеження на видалення зелених насаджень.

Сприяє розвитку та поліпшенню стану благоустрою.

Співпрацює з правоохоронними органами та державною службою з надзвичайних ситуацій.

Приймає участь у заходах з реалізації політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, поліпшення санітарного стану на території об’єднаної територіальної громади.

Здійснює моніторинг місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища та підготовка переліку заходів для їх фінансування.

Бере участь у розробці місцевих екологічних програм, сприяє їх реалізації та вносить до відповідних органів пропозиції щодо державних екологічних програм.

Надає організаційно-методичну допомогу та координує діяльність підприємств, установ та організацій, розташованих на території Млинівської селищної ради, незалежно від форм власності та підпорядкування у галузі охорони довкілля та використання природних ресурсів.

Сприяє створенню водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об'єктів, а також дотриманню режиму використання їх територій.

Бере участь у формуванні та реалізації політики щодо озеленення територій Млинівської селищної ради.

Бере участь у проведені моніторингу стану навколишнього природного середовища та вирішує інші питання у сфері охорони навколишнього середовища, відповідно до чинного законодавства.

Організовує заходи щодо забезпечення життєдіяльності територіальної громади у випадку стихійного лиха та інших надзвичайних подій за дорученням начальника управління інфраструктури або начальника відділу благоустрою у межах повноважень.

Координує діяльність територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання надзвичайним ситуаціям.

Розробляє і реалізує заходи щодо підвищення готовності органів управління і цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та на особливий період.

Організовує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту населення на території громади від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню і реагування на них. 

Здійснює заходи щодо оповіщення та інформування органів управління цивільного захисту та населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій.

Забезпечує підтримання готовності підпорядкованих органів управління і сил Млинівської селищної ради до дій за призначенням у мирний час та в особливий період.

Проводить аналіз виникнення надзвичайних ситуацій, здійснює прогнозування імовірності їх виникнення та визначення показників ризику.

Розробляє заходи щодо проведення евакуації населення із зон можливих надзвичайних ситуацій, розміщення евакуйованого населення і його життєзабезпечення, а також організацію роботи комісії з питань евакуації.

Подає заявки на навчання з питань цивільного захисту до плану комплектування навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту підприємств, установ, організацій ОТГ.

Забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, організацію контролю за виконанням її рішень та виконання функції робочого органу даної комісії.

Забезпечує підготовку проектів програм у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, зменшення можливих втрат, забезпечення їх реалізації.

 

Умови оплати праці: посадовий оклад – 5200 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг посадової особи місцевого самоврядування.

 

Інформація про строковість призначення на посаду: Строково. До призначення на цю посаду переможця конкурсу або до сплину дванадцяти місяців після припинення чи скасування воєнного стану.

 

Перелік документів, які необхідно надати для призначення на посаду посадової особи органу місцевого самоврядування у період дії воєнного стану, в тому числі спосіб подання, адреса та строк їх подання:

1) заява;

2) заповнена особова картка встановленого зразка, затверджено наказом Держстату України від 26.12.1995 № 343;

3) документи, що підтверджують наявність громадянства України;

4) документи, що підтверджують наявність освіти, згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідної посади (вища освіта не нижче ступеня бакалавра);

5) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

 

Документи подаються особисто за адресою: смт Млинів, вул. Народна, 1.

Додаткова інформація за телефоном: 6-54-84.

 

Строк подання документів: 5 календарних днів з дати опублікування до 17.00 20 листопада 2023 року.

 

Основні кваліфікаційні вимоги до посади:

базову вищу освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра;

без вимог до стажу роботи;

вільне володіння державною мовою.